Spoštovani starši!

Verjetno vam je dobro znano, da je v mesecu maju 2018 pričela veljati Splošna uredba o varstvu podatkov, ki med drugim za šole določa obveznost postavitve pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov. Med pregledom šolskih pravil, ki se nanašajo na varovanje osebnih podatkov dijakov, sem z veseljem ugotovila, da je šola imela s pravili že pred majem 2018 zgledno urejeno varovanje osebnih podatkov.

Šola lahko osebne podatke dijakov obdeluje na podlagi zakonskih določb ali na podlagi soglasja dijakov oz. njihovih staršev. V zvezi z osebnimi podatki, ki jih šola obdeluje na podlagi zakona, Uredba ni prinesla bistvenih sprememb in se bodo ti podatki še naprej obdelovali na enak način kot doslej. Vendar pa je Uredba določila strožje pogoje za soglasja, ki jih šola potrebuje za obdelavo tistih osebnih podatkov, ki se jih obdeluje na podlagi soglasja. Zato so obrazci soglasij  usklajeni z uredbo in vas bomo prosili, da jih izpolnite. Zakon o šolskih evidencah v srednješolskem izobraževanju določa, da se lahko tri evidence vodijo le, če starši oz. dijak podajo svoje soglasje. ŠV karton, evidenca strokovne pomoči dijakom in evidenca o starših mladoletnih dijakov se lahko vodijo zgolj v primeru, če starši (oz. dijak za ŠV karton) podajo svoje soglasje za vodenje posamezne evidence. Navedene evidence se vodijo do zaključka šolskega leta in jih je posledično potrebno podpisovati vsako leto posebej. Šola pa želi dosežke svojih dijakov, vaših otrok, na ustrezen način prikazati javnosti, z njimi in vami pa želi tudi komunicirati po elektronski pošti, zato smo sestavili še soglasje, ki se nanaša na obdelavo tovrstnih osebnih podatkov. Navedeno soglasje velja do zaključka šolanja. Ob tem poudarjam, da je mogoče vsa soglasja za obdelavo podatkov kadarkoli preklicati.

Zavedam se, da vam bo izpolnjevanje predloženih obrazcev vzelo nekaj vašega dragocenega časa, vendar je le tako mogoče zagotoviti, da bo šola postopala zakonito.

Ker želimo biti prijazni tudi do narave, bomo v prihodnjih letih skušali izpolnjevanje tovrstnih soglasij omogočiti tudi preko spleta.

S spoštovanjem,

                                                                       pooblaščenka za varstvo osebnih podatkov.

 

 

 

(Skupno 3.664 obiskov, današnjih obiskov 1)