Poslanstvo šolske svetovalne službe na naši šoli je, da se na podlagi strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi institucijami.

Temeljna strokovno etična načela svetovalne službe so načelo dobrobiti za dijaka, načelo prostovoljnosti (dijaki v svetovalni odnos vstopajo prostovoljno, razen v posebnih primerih ogroženosti) in načelo zaupanja (zaupnost svetovalnega pogovora in varstvo osebnih podatkov).


V okviru šolske svetovalna službe na šoli deluje šolska pedagoginja Mojca Škodič.

KONTAKT: 03/620 02 13 ali 041 442 854

ELEKTRONSKI NASLOV: mojca.skodic@escelje.si


DELO Z DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI

Koordinatorica dela z dijaki s posebnimi potrebami je psihologinja Barbara Slatenšek.

KONTAKT: 03/425 47 21

ELEKTRONSKI NASLOV: Barbara.Slatensek@escelje.si

PROSTOR: kabinet 418


Področja, ki zajemajo šolsko svetovalno delo:

  1. VPIS NOVINCEV IN PREUSMERITVE

Razmišljaš, da bi se vpisal na našo šolo? Razmišljaš o spremembi izobraževalnega programa? Te zanima kaj več o maturitetnem in poklicnem tečaju?

Če si na katero izmed vprašanj odgovoril pritrdilno, predlagamo, da se oglasiš v svetovalni službi.

V primeru preusmeritve oz. prepisa na našo šolo je pomembno, da si pridobite informacije, ali so v izobraževalnem programu, kamor se želite vključiti, še prosta mesta in kakšne pogoje morate izpolniti ob prepisu (morebitni diferencialni izpiti). Za dijake, ki morajo opravljati diferencialne izpite, objavljamo navodila za opravljanje diferencialnih izpitov (POVEZAVA DO NAVODIL).

S seboj prinesete:

  • pisno prošnjo za prepis, v katero navedete program in letnik, v katerega se želite vpisati (podpiše se dijak in njegovi starši) in razlog prepisa;
  • originalno spričevalo zadnjega letnika oz. zadnjega razreda osnovnošolskega izobraževanja in fotokopijo spričevala;
  • izpolnjeno in podpisano vpisnico, ki jo lahko dobite tudi v šolski svetovalni službi na naši šoli in
  • izpisnico od šole, iz katere se izpisujete.
  1. OSEBNE STISKE

Imaš občutek, da ti gre vse narobe? Da te nihče ne razume? Ne veš, kako bi si še lahko pomagal?

Takrat je smotrna odločitev, da se obrneš na šolsko psihologinjo. Dijaki se v šolsko svetovalno službo obračajo z raznolikimi dilemami in stiskami (čustvene stiske, vedenjske težave, učne težave, strah pred šolo, socialno okolico, težave z vrstniki, potrtost, depresivnost, izguba pomembne osebe, motnje hranjenja in drugo).

V ta namen se po potrebi povezujemo tudi z zunanjimi institucijami (Center za krepitev zdravja, Center za socialno delo, Krizni center, Inštitut VIR in drugo).

 

  1. KARIERNO SVETOVANJE IN VPIS NA ŠTUDIJ

Še ne veš, kam bi se vpisal na študij? Te zanima, kakšna je razlika med višješolskim in visokošolskim ter univerzitetnim študijskim programom? Kakšen je postopek vpisa na študijski program?

Šolska psihologinja v okviru kariernega svetovanja opravlja skupinska in individualna svetovanja. Svetovanja trajajo skozi celotno šolsko leto, vsi dijaki tretjega in četrtega letnika imajo možnost individualnih razgovorov. Dijakom nudi pomoč pri vpisnem postopku na višješolske, visokošolske in univerzitetne študijske programe. Vsako leto organizira obisk predstavnikov iz študijskih smeri, ki so tisto leto za zaključne letnike najbolj aktualni.

Nekaj uporabnih povezav:

  1. DELO Z NADARJENIMI DIJAKI

Si prepoznan kot nadarjeni učenec? Bi želel svoje potenciale razvijati tudi v srednji šoli?

Šolska psihologinja koordinira delo z nadarjenimi dijaki, ki vključuje analizo, načrtovanje, spremljanje izvajanja in evalvacijo izvajanja dela z nadarjenimi dijaki. Nadarjen dijak se lahko prostovoljno odloči za individualiziran program, znotraj katerega se vključi v aktivnosti na šoli in izven nje z namenom razvijanja svojih potencialov.

Nadarjeni dijaki se znotraj svojega področja nadarjenosti lahko vključujejo v različne aktivnosti na šoli: priprave in sodelovanje na različnih tekmovanjih, ustvarjanje na likovnem, glasbenem in literarnem področju, športno udejstvovanje, tutorstvo, raziskovalna dejavnost (mladinsko raziskovalno delo Mladi za Celje) in drugo.

 

  1. PREVENTIVNE DEJAVNOSTI

V sklopu šolske svetovalne službe in v sodelovanju s koordinatorjem obveznih izbirnih vsebin so dijaki naše šole vključeni v preventivne aktivnost. Dijaki prvega letnika se srečajo s šolsko psihologinjo v začetku šolskega leta, kjer spoznavajo metode učenja in razvijajo motivacijo za učenje. Znotraj preventivnih dejavnosti so dijaki deležni delavnic na temo mladostništva in odraščanja, medosebnih odnosov, sprejemanja, spoznavanja lastnih kompetenc in drugo.

 

  1. UPORABNE POVEZAVE:

– Tom telefon otrok in mladostnikov: 116 111 (12-20h)

– Spletna stran za mlade o vprašanjih odraščanja: https://www.tosemjaz.net/

– Krizni center za mlade Celje: https://www.csd-slovenije.si/csd-celje/krizni-center-za-mlade-celje/

– Svetovalnica: »Pogovori se s študentom psihologije«: http://www.dspm.si/contact.php

– Spletna stran Živ? Živ!: http://zivziv.si/

– Projektno učenje mlajših odraslih PUM Celje: https://celje.donbosko.si/zavod-za-vas-zivim/pum-o/program-pum-o/

– Inštitut VIR: http://www.institut-vir.si/

Pelji me, v svet odpelji,

da vprašanje izvem.

Pelji me, domov pripelji,

da odgovor povem,

o tej cesti,

in o reki …

 

glasbenik Vlado Kreslin

(Skupno 5.223 obiskov, današnjih obiskov 4)