PONUDBA STROKOVNIH EKSKURZIJ V OKVIRU IV IN IND (PROSTA IZBIRA) – ŠOLSKO LETO 2023/2024


PONUDBA STROKOVNIH EKSKURZIJ   V OKVIRU  IV IN IND (PROSTA IZBIRA) – ŠOLSKO LETO 2022/2023

Ponudba strokovnih ekskurzij:

–           ekskurzije v okviru PIV – dijakom se prizna 8 ur na 1 dan oz. največ 16 ur za celotno ekskurzijo

–           dijak se načeloma lahko odloči za največ eno ekskurzijo,

–           na osnovi potrdil različnih društev se dijaku prizna lahko maksimalno število ur, ki so predvidene za proste vsebine, obvezne mora opraviti,

–           dijaku lahko zaradi opravičljivih razlogov manjka največ 10 % ur interesnih dejavnosti od predpisanih za tekoče šolsko leto (izjema je daljša bolezenska odsotnost).

(Skupno 4.235 obiskov, današnjih obiskov 3)