PONUDBA STROKOVNIH EKSKURZIJ   V OKVIRU  IV IN IND (PROSTA IZBIRA) – ŠOLSKO LETO 2017/2018

Prijavite se na razpisane ekskurzije v okviru IND in OIV:


Vse informacije o ekskurziji dobite pri prof. Olgi Iskra.


Za ekskurzijo na Češko se za vse informacije obrnite na mag. Heleno Mešnjak. Prijave oddajte do 30. 9. 2017. Takrat bomo določili datum odhoda, da boste vsi prijavljeni lahko odpotovali.


Za vse tri ekskurzije sprejema prijave prof. Marija Kolenc do 30. 9. 2017. Pri njej dobite tudi vsa dodatna pojasnila.


Informacije o obeh ekskurzijah dobite pri prof. Mariji Vodušek, prijave sprejema do 30. 9. 2017. Izvedeni bosta (v primeru dovolj prijav) spomladi 2018.


–           ekskurzije v okviru PIV – dijakom se prizna 8 ur na 1 dan oz. največ 16 ur za celotno ekskurzijo

–           dijak se načeloma lahko odloči za največ eno ekskurzijo,

–           na osnovi potrdil različnih društev se dijaku prizna lahko maksimalno število ur, ki so predvidene za proste vsebine, obvezne mora opraviti,

–           dijaku lahko zaradi opravičljivih razlogov manjka največ 10 % ur interesnih dejavnosti od predpisanih za tekoče šolsko leto (izjema je daljša bolezenska odsotnost).