PONUDBA STROKOVNIH EKSKURZIJ   V OKVIRU  IV IN IND (PROSTA IZBIRA) – ŠOLSKO LETO 2021/2022

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer ekskurzij ne bomo organizirali. Takoj, ko se razmere izboljšajo bomo objavili informacije o ekskurzijah.

Pravila o priznavanju ur:

–           ekskurzije v okviru PIV – dijakom se prizna 8 ur na 1 dan oz. največ 16 ur za celotno ekskurzijo

–           dijak se načeloma lahko odloči za največ eno ekskurzijo,

–           na osnovi potrdil različnih društev se dijaku prizna lahko maksimalno število ur, ki so predvidene za proste vsebine, obvezne mora opraviti,

–           dijaku lahko zaradi opravičljivih razlogov manjka največ 10 % ur interesnih dejavnosti od predpisanih za tekoče šolsko leto (izjema je daljša bolezenska odsotnost).

(Skupno 2.672 obiskov, današnjih obiskov 1)