NARAVA V ŠOLI

Dijakinje 2.b razreda so pod mentorstvom profesoric Barbare Kvas in Jasne Germek v sklopu projektnega dela, naslovljenega Narava v šoli, v letošnjem šolskem letu pripravljale tematske razstave Narava v šoli in spoznavanje gozda v bližnji šolski okolici.

Aktivnost spoznavanje narave in gozda je v letošnjem šolskem letu predstavljala tudi izziv. Z dijakinjami 2.b-razreda Tajdo Dedić, Nino Boršič, Janjo Košec, Dženano Cetin in Learto Bytyici smo se odločili sodelovati v projektu ter spoznavati gozd in naravo. Obiskali smo bližnji gozd, spoznavali drevesa, rast in sestavo tal, nabirali smo tudi različne gozdne jesenske plodove. Vse kar smo nabrali, smo pripeljali v šolo, posadili v lonce in v šolski izložbi uredili podobo gozda. Razstavo smo dopolnili s slikami dijakov, ki so ponazorile naravo v različnih tehnikah likovnega ustvarjanja. Mentor dijakov je bil profesor Aleš Hofman.

Skozi letne čase smo izložbo spreminjali in ji dodajali plodove narave določenega obdobja. Pred njo smo postavili tablo z opisom projekta, da bi si vsak dijak, profesor ali obiskovalec lahko prebral,  kaj izložba in razstava pomenita in predstavljata.

V prostor smo namestili tudi glasbeni predvajalnik, da so lahko mimoidoči slišali zvoke narave in dobili občutek prijetnega pridiha narave v naši šoli.

Cilj aktivnosti je bil dijakom približati naravo in gozd. Dijake smo želeli spodbuditi k ozaveščenosti in spoznavanju narave – da bi spoznali, kaj nam ta nudi.

Dijakinje so sicer dnevno skrbele, zalivale in vlažile rastline v gozdu, izdelovale okraske, primerne letnemu času, da je izložba skozi leto ves čas živela in prikazovala gozdno življenje.

Sestavljale so tudi misli in članke, povezane z naravo in gozdom, in tako ozaveščale dijake o pomenu življenja v naravi.

Jasna Germek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠOLSKA VRTILNICA: Urejanje zeliščne in cvetlične grede

K sodelovanju smo povabili dijake 3.a razreda, ki so pri predmetu management ustanovili učno podjetje Najemi.si,  d. o. o., pod mentorstvom profesorice Barbare Kvas. Skozi šolsko leto so se ukvarjali z oddajo nepremičnin in urejanjem okolice. Pri izvajanju del so jim pomagali še dijaki 1. b in 2. b. Poleg načrtovane ureditve šolske okolice je celoletni načrt obsegal tudi urejanje s pozidavo in z zasaditvijo zeliščnega vrta. Ob šoli so tako posadili cvetoče trajne cvetlice in grmičevje, postavili so opozorilne table ter vzdrževali zeliščni in cvetlični vrt.

Vodja projekta Jasna Germek je želela s projektom dijakom približati delo na zemlji, dijaki pa so tudi usvajali veščine pri izdelavi in predelavi zelišč. Zelišča so sušili in izdelovali čajne vrečke za decembrsko obdarovanje.

Jasna Germek

KROŽNO JE NARAVNO: Staro za novo

 Vodja projekta Jasna Germek in dijaki 3.a-razreda so pri predmetu management ustanovili učno podjetje Najemi.si, d. o. o., pod mentorstvom profesorice Barbare Kvas. Skozi šolsko leto so se ukvarjali z oddajo nepremičnin in urejanjem okolice. Načrtovali so ureditev šolske okolice z odpadnimi paletami, katere je doniralo podjetje Cinkarna Celje. Porabili so jih za ureditev kotičkov za sproščanje, za učilnico na prostem in ureditev zunanjega dela jedilnice.

Dijaki so stare palete prebarvali in iz njih sestavili udobne nove sedeže, klopi in mize, katere bodo lahko uporabljali v namen druženja, pouka na prostem in sproščanja ob prostem času.

Cilj aktivnosti je bil dijake ozavestiti o prenovi starih predmetov. Način kako jih predelati in kako z minimalnimi stroški dati zavrženim predmetom novo podobo.

Jasna Germek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE    

Tekmovanje v ekoznanju je potekalo na šolskem in državnem nivoju, in sicer v treh kategorijah – SPI, SSI/PTI in GIM – na temo energetsko-podnebna pismenost.

Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 8. decembra 2023 prek spleta, se je udeležilo 40 dijakov naše šole, iz celotne Slovenije pa kar 2193 iz 78 srednjih šol. Odgovarjali so na 40 vprašanj iz razpisanih vsebin.

Na državno tekmovanje, ki je potekalo 2. februarja 2024 na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja Šolskega centra Celje, se je nato uvrstilo iz vsakega nivoja izobraževanja po 75 najboljših dijakov iz cele Slovenije, ki so bili najuspešnejši na šolskem tekmovanju. Sodelovalo je 196 dijakov iz 54 srednjih šol vključenih v program Ekošola. Odgovarjali so na 50 vprašanj prek spleta.

Pod mentorstvom profesorice Tatjane Trupej se je z naše šole nanj uspelo uvrstiti štirim dijakinjam  2. č, in sicer Evi Ferčec, Marini Skelič, Klari Vuga in Sari Mariji Krumpak. Tekmovale so v kategoriji srednje poklicnega izobraževanja. Glede na doseženo število točk sta Eva Ferčec in Klara Vuga osvojili zlato priznanje, Marina Skelič pa srebrno.

Vsem udeleženkam iskrene čestitke!

                                                                                                                                             Tatjana Trupej

 

SEJEM ALTERMED & FLORA 2024

V petek, 15. 3., in v soboto, 16. 3. 2024, so se dijaki Domen Klasič, Aljaž Jošovc in Ermir Cikaqi, vsi 4. a, z mentorjema Manjo Ferme in Markom Kubaletom udeležili sejma Altermed & Flora.

Sejma se je udeležilo 42 ekošol. Našo šolo je zastopalo učno podjetje EkoVentures, d. o. o. To je podjetje, ki navdušuje z edinstvenimi glamping doživetji, na katerih se luksuz prepleta z neokrnjeno naravo.

Ekipa dijakov je na sejmu sodelovala z izjemno predanostjo in zavzetostjo. Njihova prisotnost je bila opazna in dobrodošla med obiskovalci sejma. S širokim naborom storitev, ki jih ponuja EkoVentures, d. o. o., so dijaki navduševali obiskovalce ter promovirali trajnostne pristope in ekološko ozaveščenost.

Manja Ferme in Marko Kubale

 

MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE

Ekonomska šola Celje je v okviru Ekošole vključena  tudi v mednarodni program Mladi poročevalci za okolje, v katerem sodeluje prek 70.000 dijakov in študentov ter 7500 učiteljev in mentorjev v 28 državah po svetu. V programu je našo šolo s pisnim prispevkom zastopala dijakinja 3. f-razreda, Aleksandra Derganc. Pripravila je  prispevek na temo odpadkov, ravnanja s surovinami, recikliranja in krožnega gospodarstva.

Maja Jerič Ranzinger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE

V šolskem letu 2023/2024 smo v sklopu programa Ekošola z dijaki različnih letnikov in programov izvajali projekt Ekobranje za ekoživljenje. Dejavnosti smo izvedli na različne in kar se da inovativne načine, pri tem pa smo se tudi medgeneracijsko povezali s precej mlajšimi otroki iz Vrtca Anice Černejeve, enota Mavrica. Prebrali smo jim slikanico Organko, ki jo je napisala Alenka Klopčič, se o prebranem pogovorili in izvedli delavnice na temo organskih odpadkov.

Dijaki 3. letnika so se odločili, da delavnice izvedejo v dveh skupinah predšolskih otrok, starih od štiri do šest let.

Z dijaki smo najprej obiskali Osrednjo knjižnico Celje, kjer smo se namenili v kletni del – v Knjižnico pri Mišku Knjižku, ki ga dijaki že vrsto let niso obiskali. Tam smo bili sprva malce nostalgični in obujali spomine na svoje prve bralne izkušnje, nato pa smo se podali na lov za knjigami z ekološko tematiko. Za pomoč smo prosili tudi prijazne knjižničarke, ki so nas usmerjale. Izposodili smo si več knjig in s tem pridobili pester izbor za naše nadaljnje delo.

Ob kavi, ki smo jo pili v knjižnični kavarni, smo prebrali vse izposojene slikanice in izbrali tisto, ki se nam je zdela najprimernejša. Natančno smo jo prebrali in razmislili, v katere teme nas usmerja. Zapisali smo vprašanja, ki smo jih kasneje zastavili otrokom, in izdelali pripomočke, ki smo jih potrebovali za delavnico v vrtcu.

Iz škatel smo izdelali različne koše za smeti, in sicer ekološke odpadke, embalažo, mešane odpadke in papir. Priskrbeli smo tudi nekaj odpadkov, kot so tetrapaki, plastenke, jajčna lupina, bananin olupek, ogrizek itd. Z otroki smo določali, kateri odpadek sodi v katero škatlo. Nato so otroci iz letakov izrezali poljubne odpadke, jih prilepili na karton in vsak svoje smeti »vrgli« v ustrezno škatlo.

Dijaki so s tem pridobili dragocene izkušnje, razvijali smo bralno pismenost ter jo spodbujali pri predšolskih otrocih, preizkusili so se v vodenju skupine, sami pripravi in usmerjanju delavnic ter govornem nastopanju.

 

Dijaki 1. letnika pa so se odločili, da pripravijo »bralni piknik« za predšolske otroke. Povabili smo nekaj otrok, starih približno šest let. Prebrali smo jim vnaprej izbrano slikanico, in sicer Ris Links in varuh narave, ki jo je napisala Alenka Klopčič. O prebranem smo se nato pogovorili in otroke z vprašanji usmerjali k pogovoru o raznih ekoloških temah, kot so onesnaževanje okolja, ločevanje odpadkov, skrb za čisto okolje, varčevanje s pitno vodo itd. Skupina se je usmerila predvsem v reciklažo odpadkov. Prinesli so raznorazne odpadke in otroke spodbudili k razmisleku o tem, kaj lahko iz njih izdelamo in kako jih lahko ponovno uporabimo. Tako so iz tulcev toaletnega papirja izdelali daljnoglede, iz steklenic vaze za rože, iz pločevink smo pridobili zvoke motornih vozil ipd. Dijaki so vrtčevskim otrokom povedali, kaj vse so se eno radi igrali kot otroci in jim pokazali pripomočke, ki so jih med igro uporabljali.

Dijaki so se pri svojem delu izredno izkazali in nam pripravili lepo, vendar poučno popoldne. 

Tovrstna medgeneracijska srečanja nas bogatijo in nam omogočajo vpogled v posamezne teme iz različnih zornih kotov. Dijake sva z lahkoto pritegnili k sodelovanju, prav tako sva jih spodbudili k branju, četudi slikanic. S tem sva jim podali pomembno sporočilo – vsako branje je pomembno, dragoceno in krasno, pa naj bo knjiga dolga ali kratka, poučna ali zabavna, debela ali tanka, ilustrirana ali ne.

V 1. letniku programa Trgovec ter v 2. letniku programa Ekonomski tehnik sva delavnico izvedli nekoliko drugače. V razred sva med dvema zaporednima urama slovenščine prinesli ilustrirano knjigo Mali princ, saj sva po predhodnem pogovoru z dijaki ugotovili, da je večina ni še nikoli prebrala. Odločili sva se za glasno branje knjige, ob sprotnem opazovanju ilustracij. Kaj hitro je v obeh skupinah eden izmed dijakov prevzel vlogo bralca in glasno bral sošolcem. Sprva se mu je nekoliko zatikalo, nato pa je šlo vedno lažje. Po prebrani zgodbi, smo se posedli v krog in si podajali bralne kocke, ki so namenjene interpretaciji prebranega dela. Vsak, ki je prejel kocko, je z nje prebral vprašanje in nanj odgovoril. Nato smo se pogovorili o skrbi za okolje in spoznali, da bi bilo prav, da bi tudi sami tako dobro skrbeli za naš planet, kot to počne Mali princ. Predvsem smo se osredotočili na pomen čistoče in urejenosti okolja, v katerem živimo. Razmislili smo tudi o pomenu medsebojnih odnosov in kako so ti dragocenejši od vseh materialnih dobrin. Tudi pri tej uri smo se izredno zabavali, saj so dijaki celotno delavnico sprejeli kot igro, posledica tega pa je bila, da je vsak izmed njih vsaj nekaj minut glasno bral.

Projekt nama je zelo všeč in je vsekakor obogatil najine ure slovenščine. Našli sva načine, kako dijake pripraviti do tega, da berejo, pa naj bo to kar koli. Za naju pa je bilo pomembno tudi to, da so dijaki pri vsakem izbranem književnem delu našli teme, ki se navezujejo na ekološko tematiko.

V projektu je pod najinim mentorstvom sodelovalo 80 dijakov iz različnih letnikov in različnih programov.

Pri sami izvedbi projekta nisva imeli negativnih izkušenj, sva pa vsekakor najslabše rezultate dosegli z razredom, ki sva mu dodelili seznam predlaganih del, ki sva ga zanje pripravili, jim naročili, naj si vsak izbere eno delo, ter samostojno najdejo neke ideje, kako bi lahko na podlagi prebranega dela ekološko temo razširili in razvili v delavnico. Ti dijaki niso vedeli, kaj početi, potrebovali so več usmeritev in predlogov. To, da so imeli proste roke in odprte možnosti za delo, jim je predstavljajo stres in negotovost. Najbolje so se izkazali dijaki, ki so pripravili delavnice za predšolske otroke, zato nameravava tovrstna medgeneracijska druženja prenesti v načrtovanje projekta za prihodnje šolsko leto.

Anja Fideršek in Ana Marija Gračnar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE

Povezovanje s podjetniki za naš modri planet in družbeno dobro

Ana Lenart, Ajda Koren in Kaja Grobelnik, dijakinje učnega podjetja Hiška, d. o. o., iz 3. b-razreda s profesorico Andrejo Tanšek od začetka leta delujemo humanitarno. Med drugim zbiramo plastične zamaške in star papir za društvo Vesele nogice, ki  odpadne surovine pretvori v finančni prispevek za dodatne fizioterapije gibalno oviranih otrok. S projektom mlade izobražujemo, kako iz odpadnih surovin ustvarjati denar.

Dijaki v UP Hiška že vse leto ozaveščajo druge, spodbujajo razvoj prostovoljstva na šoli, se povezujejo z gospodarstvom in skrbijo za ohranjanje okolja.

Aktivnosti za naš zelen planet so bile objavljene tudi  v časniku Celjan 22. 11. 2023.

 

 

 

Skupaj z Big Bangom v svet UAU-tehnologije

V četrtek, 21. 3. 2024 sta Aneja Bitenc in Klara Golob, dijakinji 4. a, pod mentorstvom profesorice Andreje Tanšek  priredili dogodek Skupaj v svet UAU-tehnologije z Big Bangom.

Podjetje je predstavila Lea Hrovat, vodja marketinških projektov, ki je z nami delila uporabne vsebine s področja trženja. Predstavila nam je med drugim tržnico obnovljenih naprav ter  o širitvi na področje trženja  zelenih  energij, kjer Big Bang širi svoje storitve in dodaja svoj prispevek k bolj zelenemu ogljičnemu  odtisu.

Dogodek je bil osveščevalne narave, kjer so dijaki spoznali, kje lahko kupijo obnovljene naprave po bistveno nižjih cenah, hkrati pa prispevajo k ohranjanju okolja.

Na predavanju je bilo 120 dijakov in 15 profesorjev.

 

 

Z arhitektom Nandetom Korpnikom na zeleno obarvanem poslovnem sestanku

V ponedeljek, 8. 1. 2024, so se dijaki 3. b  UP Hiška, d. o. o.,  z direktorico podjetja Ano Lenart in z mentorico Andrejo Tanšek dogovorili za poslovni sestanek s priznanim arhitektom Nandetom Korpnikom.

Iz šole so se odpravili v celjsko mestno jedro, kjer ima arhitekt svojo pisarno. Da bi dobili čim več idej za dejavnost, jim je ponudil pomoč, saj tudi sam dela s študenti arhitekture. Predstavili so mu svoje zamisli hišk za poslovne in prostočasne namene, ki bi jih lahko uporabili tudi za začasne namestitve ob poplavah. Predlagal je, naj bodo hiške iz okolju prijaznih materialov in iz slovenskega lesa, zato smo takšno maketo tudi zasnovali na šoli in jo predstavili na sejmu učnih podjetij na šoli. Tako smo širili kot osveščanje zavedanje, kako pomembno je vgrajevanje lokalnih, naravi prijaznih materialov ter obnovljivih virov energije kot so sončne celice.

Dijaki UP Hiška, d. o. o., iz 3. b,  se ukvarjamo s prodajo mobilnih hišk in obutve iz recikliranega materiala. Naše poslanstvo je ustvarjati trajnostne in udobne rešitve za življenje. Delujemo pod sloganom »Naj naši koraki pustijo sledi«. S tem ustvarjamo okolju prijazno alternativo, ki omogoča našim strankam, da prispevajo k zmanjšanju odpadkov ter s tem k ohranjanju naravnega okolja. Skozi inovacije, kakovost in etičnost želimo navdihovati ljudi, da naredijo pozitiven korak naprej v trajnostno in modno prihodnost.

Andreja Tanšek


 

(Skupno 12 obiskov, današnjih obiskov 1)