SPLOŠNE INFORMACIJE

Na Ekonomski šoli Celje, Gimnaziji in srednji šoli, bomo v šolskem letu 2023/2024 nadaljevali z izobraževanjem odraslih v naslednjih programih:

 • program ekonomska gimnazija (4 letni program)
 • program SSI – tehnik varovanja (4 letni program)
 • program SSI – ekonomski tehnik (4 letni program)
 • progam SPI – trgovec (3 letni program)
 • program SPI – administrator (3 letni program)
 • program PTI – ekonomski tehnik (2 letni program, nadaljevanje programa administrator ali trgovec. Opomba: če kandidat odda e-predprijavo in ne izpolnjuje pogojev za vpis v program PTI ekonomski tehnik, bo predprijava izbrisana).

Strokovni vidik izobraževanja pokrivajo učitelji Ekonomske šole Celje, Gimnazije in srednje šole. Učitelji so za udeležence izobraževanja odraslih dosegljivi po e-pošti ter v času govorilnih ur (objava na spletni strani šole).

Po potrebi bomo izvajali tudi tečaje računalništva, računovodstva, pravopisa, tujih jezikov (angleškega in nemškega, s poudarkom na poslovnem komuniciranju), če bo za to dovolj zanimanja.

 

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 2023/2024

E-predprijava za vpis v šolsko leto 2023/2024 bo dostopna na povezavi od ponedeljka, 21. 8. 2023, do zapolnitve prostih mest.

K e-predprijavi je potrebno obvezno priložiti:

 • skenirana vsa srednješolska spričevala (zaželena je priponka v 1 datoteki):
  • 1.-3. letnik v poklicnem izobraževanju ter spričevalo zaključnega izpita (z ocenami) oz.
  • 1.-4. letnik srednjega strokovnega oz. splošnega izobraževanja ter spričevalo poklicne oz. splošne mature (z ocenami) oz.
  • spričevalo 3. letnika poklicnega izobraževanja ter spričevalo zaključnega izpita, če se želite vpisati v program ekonomski tehnik – PTI (v program se lahko vpišejo le kandidati, ki so zaključili poklicni program trgovec ali administrator) oz.
  • spričevalo 9. razreda OŠ, če izobraževanja niste nadaljevali v srednji šoli
 • potrdilo o plačilu šolnine (nakazilo opravite na račun: TRR SI56 0110 0600 0041 830, referenca SI00 304). Potrdilo o plačilu pošljete, ko ga banka dejansko izvede in ne ko ga šele prejme v obdelavo.

V kolikor ste spričevalo katerega izmed letnikov založili ali izgubili, morate na vaši matični šoli  zaprositi za izdajo duplikata in posledično e-predprijavo oddate, ko manjkajoče spričevalo prejmete.

 

Po uspešno oddani e-predprijavi prejmete na vaš e-naslov povabilo na vpis na naši šoli, prejmete datum in uro ter kaj potrebujete pri vpisu. Vsakemu, ki odda e-predprijavo, pošljemo povabilo k vpisu na njegov/njen e-naslov. Morebitna vprašanja nam pošljite na odrasli@escelje.si.

Za podaljšanje pogodbe prav tako oddate e-predprijavo, s tem da v tem primeru ni potrebno dodajati skeniranih spričeval. Ne pozabite pa na potrdilo o plačilu šolnine.

Vse, ki boste oddali e-predprijavo za izobraževanje odraslih obveščamo, da obvezno preverjajte tudi vsiljeno pošto.

Vpišete se lahko, če imate končano OŠ ali če ste že obiskovali kakšno drugo srednjo šolo (prekvalifikacija). V tem primeru je potrebno ob vpisu oddati vlogo za priznavanje (uredimo ob vpisu).

Kdor že ima pridobljeno izobrazbo ekonomski tehnik, se ne more vpisati v SPI – trgovec ali administrator.

 

Za vpis potrebujete oddano e-predprijavo, ob vpisu pa predložite:

 • originalna spričevala o končani osnovni šoli oz. spričevala/obvestila o uspehu vseh letnikov srednje šole vključno s spričevalom o zaključnem izpitu oz. poklicni/splošni maturi (prinesete originale na vpogled in oddate fotokopije),
 • osebni dokument.

 

Ob vpisu v izobraževanje odraslih vam pripravimo osebni izobraževalni načrt (OIN). OIN je načrt opravljanja obveznosti, načinov in rokov preverjanja znanja oz. opravljanja predmetnih izpitov in določa obveznosti vsakega kandidata.

Pogodba o izobraževanju se sklene za čas enega šolskega leta (do 31. 8. 2024). Ob sklenitvi pogodbe prejme udeleženec izobraževanja odraslih potrdilo o vpisu.

 

OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Opravljanje predmetnih izpitov

Izobraževanje odraslih poteka kot samoizobraževanje, zato se predavanja ne izvajajo. Udeleženec izobraževanja ima možnost individualnih in skupinskih konzultacij. Gradivo za posamezne izpite je elektronsko. Do gradiv dostopate z uporabniškim imenom in geslom, ki bo aktivirano po vpisu.

Na izpit se udeleženec izobraževanja prijavi z obrazcem Zapisnik o izpitu (obrazec si lahko natisnete tukaj). Prijavo k izpitu je potrebno oddati do datuma objavljenega v obvestilih za udeležence tekočega meseca za tiste izpite, ki jih želi udeleženec opravljati v naslednjem mesecu. Ob oddaji prijavnice je potrebno predložiti potrdilo o plačilu izpita.

 

CENIK STORITEV V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

(veljaven od 7. 6. 2022 dalje)

 

vpisnina/šolnina                   €170
ustni ali pisni izpit                  €20
ustni in pisni izpit                   €30
konzultacije – 1 ura               €15

 

POKLICNA MATURA

celotna                                   €120
posamezni izpit                      €30
konzultacije – 1 ura               €15

 

ZAKLJUČNI IZPIT

celoten                                   €60
posamezni izpit                    €30
konzultacije – 1 ura             €15

 Vse storitve se plačajo na naš TRR SI56 0110 0600 0041 830, referenca SI 00 304. TRR je odprt pri UJP Žalec.

(Skupno 23.754 obiskov, današnjih obiskov 5)