IZVEDBENI PREDMETNIK ZA PROGRAM TEHNIK VAROVANJA SSI – 1., 2., 3. in 4.  LETNIK 

Letnik 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Skupaj
Pouk 34 tednov 34 tednov 32 tednov 32 tednov 132 tednov
Interesne dejavnosti 4 tedne 4 tedne 2 tedna 1 teden 11 tednov
Praktično usposabljanje z delom 0 tednov 0 tednov 4 tedne 4 tedne 8 tednov
SKUPAJ  ŠTEVILO TEDNOV 38 TEDNOV 38 TEDNOV 38 TEDNOV 37 TEDNOV

151

TEDNOV

Programske enote 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK 4. LETNIK SKUPAJ

Letno

število ur

Letno število ur Letno število ur Letno število ur  
Slovenščina 136 136 96 119 487
Matematika 102 102 99 105 408
Tuji jezik I 102 102 102 111 417
Tuji jezik II 70 70 64 204
Umetnost 70 70
Zgodovina 102 102
Geografija 70 70
psihologija 70 70
Fizika 70 70 140
Kemija 70 70
Športna vzgoja 102 102 96 40 340
Skupaj A 824 652 527 375

2378

 

Letno

število ur

Letno število ur Letno število ur Letno število ur SKUPAJ
M1 Varovanja ljudi in premoženja 102 102 68 68 340
M2 Tehnično varovanje 136 68 204
M3 Varnost in zdravje pri delu 102 102
M4 Varstvo pred požari 68 68 136
M5 Nadzorovanje storitev varovanja 102 102
M6 Delovanje VNC in intervencije 102 68 170
M7 Kazniva dejanja in kriminalistika 68 68 136
M8 Varovanje javnih zbiranj 102 102
M9 Prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk 102 102
M10 Varovanje v logistiki 68 68
Skupaj B 204 374 476 408 1462
 

Letno

število ur

Letno število ur Letno število ur Letno število ur SKUPAJ

OK

Varnostni menedžment 70 70 68 64

272

Osnove borilnih veščin  33 33
Varovanje informacijskih sistemov 64 64
Praktični postopki s samoobrambo 50 50
Tuji jezik II 64 64
Anatomija  35 35
Skupaj E 105  70  101  242 535
 
   

Letno

število ur

Letno število ur Letno število ur Letno število ur SKUPAJ
Interesne dejavnosti 128 128 64 32

352

 

POKLICNA MATURA

I. slovenščina
pisno in ustno
II. zasebno varovanje
pisno in ustno
III.* angleški oziroma nemški jezik
pisno in ustno
ali
matematika
pisno in ustno
IV. izdelek oziroma storitev in zagovor
iz strokovnih modulov (po izbiri dijaka)

Dijaki lahko izbirajo pri tretji izpitni enoti med matematiko in tujim jezikom.

 

PREDSTAVITEV PROGRAMA

 

 

 

(Skupno 16.615 obiskov, današnjih obiskov 6)