Natanko pred desetimi leti smo se zavezali k predanemu delu na okoljevarstvenem področju in pristopili v slovenski program Ekošola s povdarkom na  pomenu ter odgovornosti vsakega posameznika in celotne družbe pri ohranjanju naravnega okolja, kar bo  postalo del življenja. Ekošola bogati čustvene vezi mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine, kar je pomembno, saj bodo mladi v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.

 

Tematski sklopi v šolskem letu 2020/2021 so bili odpadki, energija, voda, transport, zdravje in dobro počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, merjenje ogljičnega odtisa in splošno. Letošnji poudarek je bil na podnebnih spremembah in meritvah ogljičnega odtisa ter na krožnem gospodarstvu.

 

V šolskem letu 2020/2021 smo izvedli 5 večjih projektov. Poleg tega je 21. 12. 2020 na šoli potekal ekološki dan, na katerem so dijaki prvih letnikov izdelovali ekološke božične okraske iz naravnih in recikliranih materialov. Tekom celega leta smo izvedli številne zbiralne akcije pod mentorstvom profesoric Tatjane Trupej in Andreje Tanšek. Zbirali smo izrabljene tonerje in kartuše, baterije, sijalke, elektronske naprave, papir in zamaške. Profesorica Maja Jerič je poskrbela za objave v medijih.

 

Koordinatorice projekta Ekošola smo bile: Maja Jerič, Tatjana Trupej in Alenka Pavlin.

 

AKTIVNOSTI IN DOSEŽKI EKONOMSKE ŠOLE CELJE

Ekokviz za srednje šole 2020/2021

V okviru programa Ekošola smo se tudi letos prijavili na tekmovanje v ekoznanju. To je le eden izmed načinov, s katerim želimo dijake spodbuditi k zanimanju za okolje in naravo ter jim ponuditi priložnost, da ob pomoči zbranih gradiv pridobijo nova znanja.

Tekmovanje je potekalo na šolskem (11. 12. 2020) in državnem nivoju (2. 2. 2021), v treh kategorijah: SPI, SSI/PTI, GIM in je bilo organizirano preko spleta. 272 dijakinj in dijakov iz 61 slovenskih srednjih šol je odgovarjalo na 50 vprašanj razpisane vsebine: ENERGIJA in OGLJIČNI ODTIS. Z naše šole so se na državno tekmovanje uvrstili trije prvouvrščeni iz vsakega nivoja izobraževanja, ki so posamično dosegli najboljše rezultate na šolskem tekmovanju. Njihova mentorica je bila profesorica Tatjana Trupej. Šolo so zastopali odlično, saj je vseh 9 udeležencev za svoj vloženi trud in znanje osvojilo priznanje, in sicer:

 • na poklicni stopnji: Jerneja Dečman, 1. č (zlato priznanje)

Teja Krivec, 3. č (srebrno priznanje)

Julijana Medina Omerovic, 3. č (srebrno priznanje)

 • na strokovni stopnji: Klemen Klemenčič, 4. b (zlato priznanje)

Urška Hrastnik, 4.c (srebrno priznanje)

Marija Žugič, 2. a (srebrno priznanje)

 • na stopnji gimnazij: Veronika Jurko, 2. e (srebrno priznanje)

Vita Kovče, 2. e (srebrno priznanje)

Ela Cafuta, 4. e (bronasto priznanje)

 

Udeleženci državnega tekmovanja Ekokviz in mentorica Tatjana Trupej

Zlasti ponosni pa smo lahko na dosežek dijakinje 1. č Jerneje Dečman, ki je v kategoriji SPI izmed vseh sodelujočih dosegla 2. mesto.

 

Jerneja Dečman, 2. mesto in zlato priznanje

 

Projekt Mlekastično! Izberem domače

Letos smo pristopili k novemu projektu z nazivom: Mlekastično! Izberem domače.

V okviru 4. izpitne enote za poklicno maturo, pod mentorstvom profesorice Tatjane Trupej, je pot mleka od slovenske kmetije do kozarca raziskal Edvin Suljanović, dijak 2. a PTI. Ob svetovnem dnevu mleka (1. junij 2021) smo pripravili še razstavo na to temo z namenom, da dijake ozavestimo o pomenu uživanja mleka kot viru beljakovin in energije ter njegovem vplivu na rast in razvoj.

 

Altermed

V šolskem letu 2020/2021 je sejem Altermed potekal kot spletni, strokovni seminar, in sicer 18. in 19. 3. 2021.

Naslov strokovnega seminarja je bil »Lokalno pridelana hrana, gibanje in zdravje.» Na seminarju je svoje strokovne članke predstavilo 42 mentorjev.  Našo šolo sta predstavljala profesorica Manja Ferme in profesor Marko Kubale. S svojima strokovnima člankoma (Učno podjetje kot promotor zdravega načina življenja in Učno podjetje – skrb za gibanje med mladimi) sta predstavila podjetniške aktivnosti, preko katerih dijaki iščejo in izbirajo ideje za podjetja na področju zdravega načina življenja, svoje zamisli uresničujejo v obliki učnega podjetja in jih tudi realizirajo v praksi (aktivnosti na področju UP Cycling Freaks d. o. o. in UP WOW BOX  d. o. o.). V predstavitev sta profesorja vključila tudi aktivnosti na področju varne mobilnosti.

Pri pripravi gradiva sta sodelovali dijakinji 4. b-razreda, Lara Homšak Godler in Anja Kotnik.

 

Anja Kotnik in Lara Homšak Godler z mentorjema

 

 

 

 

Nacionalni in mednarodni projekt Mladi poročevalci za okolje

Pri projektu sodeluje prek 70.000 dijakov in študentov ter 7.500 učiteljev in mentorjev v 28 državah po vsem svetu. Namenjen je prepoznavanju, analiziranju, razumevanju in povezovanju vzrokov, učinkov ter posledic različnih okoljskih aktivnosti in procesov v lokalnem okolju, ki jih je posredno mogoče povezati tudi z globalnimi izzivi. Eden izmed ciljev projekta je, da mladi razmišljajo o okoljskih izzivih ter tudi druge spodbujajo k razmišljanju o njih in skupnemu iskanju rešitev. Natečaj poteka v treh starostnih kategorijah: 11 do 14 let, 15 do 18 let in 19 do 25 let.

Na nacionalni ravni so teme prispevkov določene. Prispevke smo oddajali vsaka dva meseca. Učenci, dijaki in študentje lahko pripravijo pisni izdelek, kratek film ali fotografski prispevek. Naše dijaki so se odločili, da bodo pisali komentarje. Najprej so opazovali in raziskovali svoje okolje, nato pa poročali o ugotovitvah ali napisali svoje mnenje o njih, pri tem pa so bili zavezani k resnicoljubnosti ter točnosti.

Pri nacionalnem projektu je sodelovalo 11 dijakov naše šole pod mentorstvom profesoric Alenke Pavlin in Andreje Tanšek, prispevke pa je lektorirala profesorica Irena Lasnik.

Sodelujoči dijaki s prispevki:

Ines Videmšek in Matej Štrukelj iz 2. a PTI – Pojdimo skupaj po gozdnih poteh,

Nina Vogrinec iz 1. a PTI – Moj Hrastnik,

Rebeka Kubale iz 3. a – Vesele nogice tečejo naprej s planetom,

Kristina Guček in Lara Vrečko-Kotnik iz 4. b – Podnebne spremembe

Nea Klanšek in Ines Mulej iz 4. b – Biooglje

Lara Homšak Godler, Anja Kotnik in Tina Šibanc iz 4. b – Podnebne spremembe in toplogredni plini .

Mednarodni projekt in tekmovanje Young Reporters for the Environment

Projekt Mladi poročevalci za okolje oziroma YRE je združil dijake iz zasebne srednje šole Izmir Çakabey iz Turčije in Ekonomske šole Celje. Izvedli smo skupno študijo z naslovom Vloga sredstev za izboljšanje prsti: primer biooglja. Na naši šoli so pod mentorstvom profesorice Alenke Pavlin projekt izvedle dijakinje iz 4. b-razreda:Sandra Baumkirher, Kristina Guček, Lara Homšak Godler, Nea Klanšek, Anja Kotnik, Ines Mulej, Tina Šibanc in Lara Vrečko-Kotnik. Slika 5:  Izvajalke projekta YRE Naš cilj je bil povečati količino oraganske snovi v prsti in zmanjšati izpust toplogrednih plinov ter s tem povečali trajnostni donos kmetijskih tal. Rezultat našega projekta potrjuje 19% zmanjšanje emisije toplogrednih plinov s kmetijskih zemljišč z uporabo biooglja, kar je pomembno za dosego trajnosti kmetijske proizvodnje in za vizijo Evropske unije, katere namen je zmanjšati emisije toplogrednih plinov do 50 odstotkov do leta 2030 in doseči cilj neto nič emisij do leta 2050.

 

Sodelovanje dijakov in njihovih mentorjev je bilo odlično. Dijaki so trdo delali, saj jim je resnično mar za stanje našega planeta. Poleg tega jim je bilo všeč komuniciranje preko videokonferenc, na katerih so predstavili svoje ugotovitve in ideje. Naučili so se, kako postati dobri voditelji in pozorni poslušalci. Izboljšali so govorno in pisno znanje v angleščini in spoznali kulturo vrstnikov. Najprej smo se mentorji dogovorili za določeno tedensko nalogo, ki je bila med državama enakomerno razdeljena. Slovenci smo bili odgovorni za nekatere teoretične dele članka ter za izvedbo in analizo ankete, Turki pa za nekatere teoretične dele in za praktično delo na terenu. Obe šoli sta o projektu pisali v družbenih omrežjih, da bi dosegli čim več ljudi in ozaveščali o podnebnih spremembah in onesnaženju.

Rezultate mednarodnega tekmovanja bomo prejeli v začetku naslednjega šolskega leta. Držimo pesti za naše ambasadorke!

 

Videokonferenčno srečanje slovenskih in turških dijakov

 

 

Alenka Pavlin

 


 

Zbiranje zamaškov v humanitarne namene

Od samega začetka sodelujemo v različnih projektih Ekošole in izvajamo številne ozaveščevalne in zbiralne akcije. Pri tem smo zelo uspešni. To dokazujejo številna priznanja in dosežki, ki smo jih prejeli. Večkrat smo bili najboljši na Ekokvizih za SŠ, na vseh sejmih Altermed, pri Mladih poročevalcih za okolje, pri projektu The living rainforest, pri projektih »Zelene kocke – Urbanscape in Vem, zato odgovorno jem, pri kreativnem natečaju Ekopaket ter likovnem natečaju Prednovoletni čas. Mentorice najboljšim dijakom so bile: Tatjana Trupej, Manja Ferme Rajtmajer, Alenka Pavlin,  Maja Jerič, Nataša Slapnik, Tatjana Ivšek, Vesna Gubenšek Bezgovšek, Blažka Dolinšek in Dora Glavnik.


Individualni dosežki:

  • 2012/13:
   • Aljoša Počuč, Primož Jovanović
  • posebno priznanje za najboljši esej na mednarodnem natečaju The living Rainforest (mentorica  Nataša Slapnik):
  • na državnem tekmovanju Ekokviz za SŠ (mentorica Tatjana Trupej):
  • 2012/13:
   • Žan Bergant, 2. mesto
  • 2013/14:
   • Aljoša Počuč, 1. mesto in zlato priznanje
   • Barbara Golavšek, zlato priznanje
   • Anja Florjančič, srebrno priznanje
   • Jan Golež, bronasto priznanje
   • Larisa Peklar, bronasto priznanje
   • Katja Jezernik, bronasto priznanje
   • Anja Skale, bronasto priznanje
   • Samanta Kolar, bronasto priznanje
  • 2015/16:
   • Valentina Drešček, srebrno priznanje
  • 2016/17:
   • Tina Kovač, srebrno priznanje
   • Valentina Drešček, bronasto priznanje
   • Tilen Gradišek, bronasto priznanje
   • Jasna Kovačič, bronasto priznanje
   • Ines Videmšek, bronasto priznanje
  • 2018/19:
   • Jakob Gaber Gril, srebrno priznanje
   • Claudia Rutar, srebrno priznanje
   • Gregor Lončar, bronasto priznanje
  • 2017/18:
   • Tina Kovač, bronasto priznanje

 

  •  na likovnem natečaju Prednovoletni čas (mentorica Dora Glavnik):
  • 2013/14:
   • Patricija Kastelic, 1. mesto

 

  • v projektu Mladi poročevalci (mentorica Alenka Pavlin):
  • 2014/15:
   • Jure Novak, 1. mesto v kategoriji FOTOGRAFIJA in se s svojim najboljšim prispevkom Birds of Slovenia uvrstil na mednarodno tekmovanje Young Reporters

Zlata priznanja za šolo so osvojili:

 

  • na sejmu Altermed (mentorica Manja Ferme Rajtmajer):
  • 2014/15:
   • Nastja Fijavž, Alja Suljić, Anja Forštner
  • 2015/16:
   • Sara Pelko, Matic Kresnik, Miha Šaberl
  • 2016/17:
   • Jaša Kvac, Marjana Barba, Erik Drnovšek
  • 2017/18:
   • Maj Medvešek, Maja Mušič, Nuša Vahter, Luka Šuster
  • 2018/19:
   • Petra Zelič, Jasmin Motoh, Tjaša Vidiš, Andrej Zabav

 

 

 1. mesto za šolo so osvojili:

 

  • v projektu Mladi poročevalci – vse barve naše šole (mentorice Nataša Slapnik, Tatjana Ivšek, Vesna Gubenšek Bezgovšek):
  • 2013/14:
   • Aljoša Počuč
   • Anej Šarlah
   • Primož Jovanović
   • Anže Razboršek
   • Barbara Golavšek

Štirje prispevki so bili poslani tudi na mednarodni natečaj »What does sustainable living mean to you?« Eseja Aljoše Počuča in Aneja Šarlaha sta se uvrstila v izbor za velikega finalista.

 

  • v projektu Zelene kocke – Urbanscape (mentorica Tatjana Trupej):
  • 2014/15:
   • Janja Ferlež
   • Klemen Kapel
   • Marko Oklobdžija

 

  • na kreativnem natečaju Ekopaket (mentorica Blažka Dolinšek):
  • 2015/16:
   • Tamara Mecilovšek
   • Veronika Šumečnik
   • Aleksandra Kaučič
   • Brigita Kračun

 

  • v projektu Mladi poročevalci za okolje (mentorica Alenka Pavlin):
  • 2016/17:
   • Anja Predovnik – za članek Razgradljive plastenke so del rešitve, objavljen v časopisu Delo

 

  • na nagradnem natečaju za najboljši primer dobre prakse URE in OVE v kategoriji SŠ:
  • 2017/18:
   • Alenka Pavlin, za predstavitev primera videokonference – Global Alternative Energy Debate, na kateri so sodelovali Žiga Oblak, Zorica Momirović, Anej Šarlah, Anja Forštner, Jean Gajšek, Tjaša Jerman

 

  • v projektu Mladi poročevalci za okolje (mentorica Maja Jerič):
  • 2017/18:
   • Tina Kovač, Ela Cafuta – posebno priznanje za najboljši prispevek Zdrav življenjski slog, objavljen kot prvonagrajeni v časopisu Delo

 

  • v projektu Vem, zato odgovorno jem (mentorica Tatjana Trupej):
  • 2018/19:
   • Regina Korez, Tija Čemažar, Nina Vogrinec, Tomo Nikolič

 

Aljoša Počuč Jakob Gaber Gril, Claudia Rutar in Gregor Lončar Čiščenje obrežja Savinje
Dosežena priznanja Obisk e-transformerja Varčevanje vode

 

(Skupno 605 obiskov, današnjih obiskov 1)