EKOŠOLA, 2021/2022                   

V šolskem letu 2011/12 se je naša šola pridružila Mreži slovenskih ekošol. Leto kasneje je sledil podpis ekolistine, naša zaveza in prepričanje, da je naše poslanstvo poleg pedagoškega dela namenjeno tudi spodbujanju in večanju ozaveščenosti o okoljski vzgoji in trajnostnem razvoju med mladimi skozi njihov vzgojno-izobraževalni proces.

Program spodbuja izvajanje številnih vsebinsko bogatih in zanimivih aktivnosti iz različnih tematskih področij, ki so zasnovane tako, da jih je mogoče vključevati tudi v učni program.

V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali z nalogami in projekti, ki jih razpisuje Nacinalna koordinacija slovenske Ekošole, in izvedli šest projektov.

Ekonomska šola Celje smo vključeni v mednarodni program Mladi poročevalci za okolje, v katerem sodeluje prek 70.000 dijakov in študentov ter več kot 7.500 učiteljev in mentorjev v 28. državah po vsem svetu. V okviru tega projekta so šolo s pisnimi in video prispevki zastopali dijaki 1. f-razreda, Aleksandra Derganc, Evelin Korez in Nik Slemenšek. V prispevkih so razmišljali o okoljski problematiki in opozarjali na dejavnosti, ki v okolju povzročajo negativne učinke. Mentorica je bila profesorica Maja Jerič Ranzinger.

S prijavo in sodelovanjem v projektu Ekokviz za srednje šole smo želeli, da dijaki skozi prebiranje gradiva o izbrani temi pridobijo nova znanja in drugačen pogled na spreminjanje okolja. Letošnji temi tekmovanja sta bili Evropska kohezijska politika in energija. Tekmovanje je potekalo na šolskem (10. 12. 2021), regijskem (10. 1. 2022) in državnem nivoju (17. 2. 2022), v treh kategorijah preko spleta.

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 19 naših dijakov in dijakinj. Priznanja za najboljše dosežke so prejeli:

  • v kategoriji strokovnih in splošnih gimnazij za doseženo 1. mesto Branka Jelača, 1.e, 2. mesto Evelin Korez in 3. mesto Nik Slemenšek, oba 1. f;
  • v kategoriji srednje strokovnega izobraževanja za doseženo 1. mesto Marija Žugič, 2. mesto Eva Kolar, obe 3. a, in 3. mesto Ajda Robnik, 2. b;
  • v kategoriji srednjega poklicnega izobraževanja za doseženo 1. mesto Lana Ivnik, 1. č ter 2. mesto Jerneja Dečman, 2. č;

Vseh osem najuspešnejših dijakov se je pomerilo na regijskem tekmovanju v poznavanju kohezijske politike z dijaki srednjih šol celotne celjske regije. Na državno tekmovanje so se uvrstili trije najboljši dijaki posameznega nivoja izobraževanja iz posamezne regije. Iz naše šole je to uspelo Evi Kolar, dijakinji 3. a-razreda. V kategoriji srednjih strokovnih programov je za prikazano znanje osvojila zlato priznanje. Mentorica je bila profesorica Tatjana Trupej.

V današnjem času raznovrstnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno.

Namen projekta Ekobranje za ekoživljenje je z branjem na najučinkovitejši način z ustvarjalnim mišljenjem, krepiti ekološko zavest s pomočjo knjige in tako prispevati k razvoju ekološkega izobraževanja slovenskih ekošol.

S prebiranjem literature z različnimi ekološko obarvanimi temami smo spodbujali pozitiven odnos do branja, individualno ustvarjalno mišljenje, pozitiven odnos do okolja …

V projekt so bili pod mentorstvom profesorice Ane-Marije Gračnar vključeni dijaki 2. a in 1. a PTI-razreda. Iz seznama knjig za ekobranje so si morali izbrali vsaj dve knjigi in zavzeti stališče članka, ki obravnava ekološko tematiko iz časopisa ali revije. Med predstavitvijo plakatov so se zvrstile zanimive debate.

Sejem Altermed je potekal od 20. 5. do 22. 5. 2022. Tema sejma je bila Prehrana nekoč, danes in zdrav življenjski slog. Na sejmu je sodelovala tudi naša šola. Dijakinje 4. c-razreda, Advije Ademi, Mija Klokočovnik in Ema Rom Zupanc, z mentorjema Manjo Ferme in Markom Kubaletom, so predstavile šolo in dejavnost učnega podjetja Hiša zelišč. Stojnico so okrasile v barvah svojega podjetja, ki so zelena, roza in bež. Na njej so ponujale svoje izdelke – čaje različnih okusov. Za obiskovalce so pripravile tudi delavnico z nazivom Čaj za vsak okus. Obiskovalcem so ponujale različna zelišča, iz katerih so si lahko sestavili čaj po svojem okusu in ga tudi sami poimenovali. V ozadje stojnice so obesile plakat, na katerem je bilo predstavljeno učno podjetje. Na mizo stojnice so postavile prava zelišča v lončkih, ki so jih že predčasno posadile. Poleg čajev in zelišč so obiskovalcem ponujale tudi letake in kataloge, ki so jih izdelale same. Obiskovalci so se z zanimanjem ustavljali pri njihovi dišeči stojnici in uživali v ustvarjanju svoje čajne kombinacije, v katerem bodo lahko uživali doma.  Za dijakinje je bila to odlična izkušnja. Ozavestile so pomen zdravja in zdravega načina življenja ter se izpopolnile v komunikaciji z obiskovalci sejma. Za predstavitev projekta so prejele zlato priznanje.

Cilj projekta Odpadkom dajemo novo življenje je spodbujati dijake k uporabi krogotoka odpadnih materialov iz vsakdanjega življenja in varčni rabi.

Matek Kitak, dijak 1. a PTI, je na temo Odpadkom dajemo novo življenje narisal sliko s sloganom Očisti planet za lepši svet.

Sodelujoči dijaki, ki sodelujejo tudi pri zbiranju odpadnih kartuš in starega papirja, ki ga dostavljajo na Dinos, bodo do konca šolskega leta organizirali še zbiralno akcijo, h kateri bodo povabili tudi ostale dijake šole.

Sodelovali smo tudi v projektu Likovni natečaj za kreativne izdelke, v katerem so dijaki 1. č in 1. d-razreda, risali na aktualno okoljsko temo Podnebne spremembe. Pet risb, izbranih na podlagi internega izbora, smo poslali na natečaj. Usmerjal jih je profesor Aleš Hofman.

Poleg navedenih projektov, izvedenih v letošnjem šolskem letu, smo pozornost posvečali tudi zbiranju zamaškov v humanitarne namene, za društvo Vesele nogice, zbiranju odpadne elektronske opreme ter izrabljenih tonerjev in kartuš … Pri zbiranju se je zlasti angažiral 1. f, ki je do aprila zbral 480 kg odpadnega papirja z željo, da si s prisluženim  denarjem kupijo razrednega ljubljenčka – želvico.

Vsak uspešno zaključen projekt nam je prinesel novo zadovoljstvo in potrditev, da smo na pravi poti. Ponosni smo na to, kar smo doslej že naredili oziroma dosegli, in prepričana sem, da bomo svojo začrtano pot nadaljevali tudi v prihodnje.

                                                                                                                                             Tatjana Trupej

(Skupno 16 obiskov, današnjih obiskov 1)