EKOŠOLA, 2020/2021

Natanko pred desetimi leti smo se zavezali k predanemu delu na okoljevarstvenem področju in pristopili v slovenski program Ekošola s poudarkom na  pomenu ter odgovornosti vsakega posameznika in celotne družbe pri ohranjanju naravnega okolja. Ekošola bogati čustvene vezi mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine, kar je pomembno, saj bodo mladi v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih s spreminjanjem njihovih vzorcev ravnanja.

Tematski sklopi v šolskem letu 2020/2021 so bili odpadki, energija, voda, transport, zdravje in dobro počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost, ohranjanje našega sveta, merjenje ogljičnega odtisa, teme po izbiri. Posebno pozornost smo letos posvetili temam o podnebnih spremembah, meritvah ogljičnega odtisa in krožnem gospodarstvu.

V šolskem letu 2020/2021 smo izvedli pet večjih projektov. Poleg tega je 21. 12. 2020 na šoli potekal ekološki dan, na katerem so dijaki prvega letnika izdelovali ekološke božične okraske iz naravnih in recikliranih materialov. Med šolskim letom smo izvedli številne zbiralne akcije z mentoricama Tatjano Trupej in Andrejo Tanšek. Zbirali smo izrabljene tonerje in kartuše, baterije, sijalke, elektronske naprave, papir in zamaške. Profesorica Maja Jerič je poskrbela za objave v medijih.

Koordinatorice projekta Ekošola smo bile: Maja Jerič, Tatjana Trupej in Alenka Pavlin.

 

Naše aktivnosti in dosežki:

Ekokviz za srednje šole 2020/2021

V okviru programa Ekošola smo se tudi letos prijavili na tekmovanje v ekoznanju. To je le eden izmed načinov, s katerim želimo dijake spodbuditi k zanimanju za okolje in naravo ter jim ponuditi priložnost, da ob pomoči zbranih gradiv pridobijo nova znanja.

Tekmovanje je potekalo na šolskem (11. 12. 2020) in državnem nivoju (2. 2. 2021), v treh kategorijah: SPI, SSI/PTI, GIM in je bilo organizirano preko spleta. 272 dijakov iz 61 slovenskih srednjih šol je odgovarjalo na 50 vprašanj razpisane vsebine na temi energija in ogljični odtis. Z naše šole so se na državno tekmovanje uvrstili trije prvouvrščeni iz vsakega nivoja izobraževanja, ki so posamično dosegli najboljše rezultate na šolskem tekmovanju. Njihova mentorica je bila profesorica Tatjana Trupej. Šolo so zastopali odlično, saj je vseh 9 udeležencev za svoj vloženi trud in znanje osvojilo priznanje, in sicer:

 • na poklicni stopnji:
 • Jerneja Dečman, 1. č (zlatopriznanje),
 • Teja Krivec, 3. č (srebrnopriznanje),
 • Julijana Medina Omerovic, 3. č (srebrnopriznanje);

 

 • na strokovni stopnji:
 • Klemen Klemenčič, 4. b (zlatopriznanje),
 • Urška Hrastnik, 4.c (srebrnopriznanje),
 • Marija Žugič, 2. a (srebrnopriznanje);

 

 • na stopnji gimnazij:
 • Veronika Jurko, 2. e (srebrnopriznanje),
 • Vita Kovče, 2. e (srebrnopriznanje),
 • Ela Cafuta, 4. e (bronastopriznanje).
   

 

Ponosni smo na dosežek Jerneje Dečman, dijakinje 1. č-razreda, ki je v kategoriji SPI izmed vseh sodelujočih dosegla 2. mesto.

 

Projekt Mlekastično! Izberem domače

Letos smo pristopili k novemu projektu z nazivom Mlekastično! Izberem domače. V okviru 4. izpitne enote za poklicno maturo, pod mentorstvom profesorice Tatjane Trupej, je pot mleka od slovenske kmetije do kozarca raziskal Edvin Suljanović, dijak 2. a PTI. Ob svetovnem dnevu mleka, 1. junija, smo pripravili še razstavo na to temo z namenom, da dijake ozavestimo o pomenu uživanja mleka kot viru beljakovin in energije ter njegovem vplivu na rast in razvoj.

 

Altermed

V šolskem letu 2020/2021 je sejem Altermed potekal kot spletni, strokovni seminar, in sicer 18. in 19. 3. 2021.

Naslov strokovnega seminarja je bil »Lokalno pridelana hrana, gibanje in zdravje.» Na seminarju je svoje strokovne članke predstavilo 42 mentorjev.  Našo šolo sta predstavljala profesorica Manja Ferme in profesor Marko Kubale. S svojima strokovnima člankoma (Učno podjetje kot promotor zdravega načina življenja in Učno podjetje – skrb za gibanje med mladimi) sta predstavila podjetniške aktivnosti, preko katerih dijaki iščejo in izbirajo ideje za podjetja na področju zdravega načina življenja, svoje zamisli uresničujejo v obliki učnega podjetja in jih tudi realizirajo v praksi (aktivnosti na področju UP Cycling Freaks, d. o. o., in UP WOW BOX, d. o. o.). V predstavitev sta profesorja vključila tudi aktivnosti na področju varne mobilnosti.

Pri pripravi gradiva sta sodelovali dijakinji 4. b-razreda, Lara Homšak Godler in Anja Kotnik.

 

Nacionalni in mednarodni projekt Mladi poročevalci za okolje

Pri projektu sodeluje več kot 70.000 dijakov in študentov ter 7.500 učiteljev in mentorjev v 28 državah po vsem svetu. Namenjen je prepoznavanju, analiziranju, razumevanju in povezovanju vzrokov, učinkov ter posledic različnih okoljskih aktivnosti in procesov v lokalnem okolju, ki jih je posredno mogoče povezati tudi z globalnimi izzivi. Eden izmed ciljev projekta je, da mladi razmišljajo o okoljskih izzivih ter tudi druge spodbujajo k razmišljanju o njih in skupnemu iskanju rešitev. Natečaj poteka v treh starostnih kategorijah: 11 do 14 let, 15 do 18 let in 19 do 25 let.

Na nacionalni ravni so teme prispevkov določene. Prispevke smo oddajali vsaka dva meseca. Učenci, dijaki in študentje lahko pripravijo pisni izdelek, kratek film ali fotografski prispevek. Naši dijaki so se odločili, da bodo pisali komentarje. Najprej so opazovali in raziskovali svoje okolje, nato so poročali o ugotovitvah ali napisali svoje mnenje o njih, pri tem pa so bili zavezani k resnicoljubnosti ter točnosti.

Pri nacionalnem projektu je sodelovalo 11 dijakov naše šole pod mentorstvom profesoric Alenke Pavlin in Andreje Tanšek.

Dijaki so sodelovali z naslednjimi prispevki:

Pojdimo skupaj po gozdnih poteh – Ines Videmšek in Matej Štrukelj, oba 2. a PTI, 

Moj Hrastnik – Nina Vogrinec, 1. a PTI, 

Vesele nogice tečejo naprej s planetom – Rebeka Kubale, 3. a, 

Podnebne spremembe – Kristina Guček in Lara Vrečko-Kotnik,  obe 4. b, 

Biooglje – Nea Klanšek in Ines Mulej, obe 4. b,

Podnebne spremembe in toplogredni plini  – Lara Homšak Godler, Anja Kotnik in Tina Šibanc,  vse 4. b 

 

 

Mednarodni projekt in tekmovanje Young Reporters for the Environment

Projekt Mladi poročevalci za okolje oziroma YRE je združil dijake iz zasebne srednje šole Izmir Çakabey iz Turčije in Ekonomske šole Celje. Izvedli smo skupno študijo z naslovom Vloga sredstev za izboljšanje prsti: primer biooglja. Na naši šoli so pod mentorstvom profesorice Alenke Pavlin projekt izvedle dijakinje 4. b-razreda: Sandra Baumkirher, Kristina Guček, Lara Homšak Godler, Nea Klanšek, Anja Kotnik, Ines Mulej, Tina Šibanc in Lara Vrečko-Kotnik. 

Naš cilj je bil povečati količino organske snovi v prsti in zmanjšati izpust toplogrednih plinov ter s tem povečali trajnostni donos kmetijskih tal. Rezultat našega projekta potrjuje 19% zmanjšanje emisije toplogrednih plinov s kmetijskih zemljišč z uporabo biooglja, kar je pomembno za dosego trajnosti kmetijske proizvodnje in za vizijo Evropske unije, katere namen je zmanjšati emisije toplogrednih plinov do 50 % do leta 2030 in doseči cilj neto nič emisij do leta 2050.

Sodelovanje dijakov in njihovih mentorjev je bilo odlično. Dijaki so trdo delali, saj jim je resnično mar za stanje našega planeta. Poleg tega jim je bilo všeč komuniciranje preko videokonferenc, na katerih so predstavili svoje ugotovitve in ideje. Naučili so se, kako postati dobri voditelji in pozorni poslušalci. Izboljšali so govorno in pisno znanje v angleščini in spoznali kulturo vrstnikov. Najprej smo se mentorji dogovorili za določeno tedensko nalogo, ki je bila med državama enakomerno razdeljena. Slovenci smo bili odgovorni za nekatere teoretične dele članka ter za izvedbo in analizo anketnega vprašalnika, Turki pa za nekatere teoretične dele in za praktično delo na terenu. Obe šoli sta o projektu pisali na družbenih omrežjih, da bi dosegli čim več ljudi in ozaveščali o podnebnih spremembah in onesnaženju.

Rezultate mednarodnega tekmovanja bomo prejeli v začetku naslednjega šolskega leta. Držimo pesti za naše ambasadorke!

 Alenka Pavlin

 

 

 

(Skupno 6 obiskov, današnjih obiskov 1)