PROJEKT ZDRAVA ŠOLA 2022/23

S projektom Zdrave šole, ki ga na šoli izvajamo že več kot 15 let, smo uspešno nadaljevali tudi v šolskem letu 2022/23. Tako smo skozi vse šolsko leto ozaveščali in krepili zdravje mladih na različnih področjih pod sloganom MI VSI ZA LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI.

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj izvedenih aktivnosti krepitve zdravja, ki se na šoli izvajajo že tradicionalno ali pa smo jih izvedli zaradi poslabšanja zdravja mladih. Naloge, ki smo jih izvedli, smo poimenovali

 

 1. ŠPORT ME KREPI.

 Na podlagi raziskave, ki smo jo opravili na šoli, v kateri smo ugotovili, da večina dijakov svoj prosti čas nameni predvsem spanju oz. ležanju ob e-napravah, smo na pobudo dijakov športnikov izvedli šolska tekmovanja v namiznem tenisu, malem nogometu, odbojki in košarki. Za neplavalce smo organizirali plavalni tečaj. Med urami pouka smo izvajali vaje za krepitev hrbtenice ali minute za zdravje. Nekaj zagrizenih dijakov šahistov je »treniralo svoje možgane« pri igranju z nasprotnikom. Tako smo poskrbeli za boljše psihofizično zdravje dijakov in športno-navijaško vzdušje.

 

 1. KREPITEV DUŠEVNEGA ZDRAVJA MLADIH.

Duševno zdravje mnogih dijakov se je poslabšalo zaradi pandemije, zato smo z razredniki in s šolsko svetovalno službo pripravili motivacijske delavnice. Dijaki zaključnih letnikov so sodelovali na  predavanju psihologa Domna Kralja z NIJZ o stiskah in težavah mladih, kako jih reševati in kje poiskati strokovno pomoč, da samozavestneje pristopijo k opravljanju mature. Dijaki so povedali, da so se po delavnicah počutili samozavestnejše in bolj motivirane, ker smo odprli  »težke« teme. Povedali so, da se želijo o tem pogovarjati pogosteje in v manjših skupinah.

 

 1. VEM, KAJ JEM.

Po pogovoru z dijaki in analizi prehrane v šolski jedilnici smo ugotovili, da se večina naših dijakov nezdravo prehranjuje, zato je bil naš cilj mlade  ozaveščati o uravnoteženem prehranjevanju in tudi o uživanja lokalno pridelanih živil, zlasti jabolk. Tradicionalno smo organizirali dogodek Slovenski tradicionalni zajtrk. Izvedli smo tudi raziskavo o šolski shemi sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov – prek katere lahko osnovne šole svojim učencem dodatno ponudijo brezplačno sadje, zelenjavo ali mlečne izdelke –, da bi se v to shemo lahko vključile tudi srednje šole. Ugotovili smo, da bi naši dijaki želeli takšno ponudbo živil tudi na šoli in katera bi najraje uživali.

 

 1. UMETNIŠKO USTVARJANJE.

Umetniško ustvarjanje pozitivno vpliva na duševno zdravje človeka, zato smo vse šolsko leto spodbujali dijake k dodatnemu ustvarjanju na različnih področjih. Tako so dijaki likovno izdelali veleplakat in lampijona, ki sta krasila mesto Celje. Izdelovali so srčna pisma za male junake. V prednovoletnem času so oblikovali novoletne okraske in z njimi okrasili svoje učilnice. Dijake glasbenike smo motivirali, da so zapeli in zaigrali ter tako pričarali bolj sproščeno vzdušje na šoli med dijaki, zaposlenimi in tudi upokojenimi učitelji.

 

 1. HUMANITARNA DEJAVNOST.

Šola že vrsto let dijake spodbuja k humanitarnim dejavnostim z namenom vzpodbujati pri njih čut do živali in sočloveka v stiski ter jih naučiti, da z »odpadki« lahko prislužijo nekaj denarja in ga namenijo v dobrodelne namene. Dijaki so zato zbirali odpadni papir, plastične zamaške, hrano za živali, v decembrskem času pa rabljena, a še vedno uporabna oblačila in obutev, namenjeno ponovni uporabi.

 

 1. DRUGAČNI, PA VENDAR ENAKI.

Zaradi vedno večje medsebojne odtujenosti smo dijake ozaveščali o spoštovanju, prijateljstvu in sodelovanju ter kako biti strpni do sočloveka. Tako smo obeležili mednarodni dan strpnosti. Kot odziv na dogajanje v Srbiji smo z dijaško skupnostjo pripravili okroglo mizo o (ne)nasilju med srednješolci z EU-poslancem dr. Milanom Brglezom in s predstavnikom NIJZ Domnom Kraljem.

 

 1. ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG.

Kot odziv na težave, ki smo jih zasledili pri dijakih, smo z mladostniki krepili še druga področja zdravja. Tako smo ozaveščali o pomenu pametne in varne uporabe e-naprav in o bontonu pri e-komunikaciji. Ob svetovnem dnevu zdravja smo po videu šolskega radia promovirali zdrav življenjski slog, čuječnost, pravilno sedenje in pomen spanja ter posledice pomanjkanja. O nalezljivih boleznih smo izpeljali delavnico z dr. Evito Leskovšek,  z zavodom Vozim pa delavnico o možnih posledicah vožnje pod vplivom z alkoholom.  Z medsebojnimi pogovori smo dijake seznanjali o škodljivi uporabi novih tobačnih izdelkov, njihove starše in učitelje pa zelo natančno informirali z videoposnetkom, ki ga je pripravil NIJZ.

 

Na fotografijah je prikazanih nekaj utrinkov dogajanja na šoli. 

no images were found

                                                        Simona Žlof, prof.       

 

 

 

 

PROJEKT ZDRAVA ŠOLA 2021/22

Zdravje je najpomembnejša vrednota v življenju posameznika, na katero največkrat pozabljamo,  ko smo mladi in zdravi. Morda nas je epidemija koronavirusa opomnila, da moramo za ohranitev našega zdravja vsak dan nameniti nekaj časa. S projektom Zdrava šola ozaveščamo in z različnimi aktivnostmi krepimo zdravje na telesnem, duševnem in socialnem področju šolajočih in tudi zaposlenih.  V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje smo se mentorji šol trikrat v tem šolskem letu, zbrali na regijskih srečanjih in se z izobraževanji, delavnicami, izmenjavo mnenj in s primeri dobrih praks seznanili z aktualnimi smernicami krepitve zdravja. Aktualne teme tega šolskega leta, ki smo jih skušali v čim večjem obsegu prenesli v naše šolsko okolje so bile: življenje v covid razmerah,  krepitev duševnega zdravja, zdrava prehrana, telesna aktivnost, zasvojenost, spanje, dobri medsebojni odnosi, humanitarnost … Poimenovali smo jih s skupnim naslovom MI VSI ZA LEPŠI (BOLJŠI) JUTRI.

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj izvedenih dejavnosti.

Slovenski tradicionalni zajtrk sta pripravili dijakinji Anastazija Pantović in Lana Pildek iz 4.a-razreda. Na hodniku šole sta pripravili stojnico s promocijskim materialom in nagradno igro, katere nagrade je prispevalo podjetje Medex, d. o. o iz Ljubljane. Poskrbeli sta, da so dijaki ta dan jedli bolj zdravo in lokalno pridelano hrano – za  malico so imeli slovenski tradicionalni jedi, sladke štruklje ali joto, z miz na hodniku šole pa so si lahko vzeli jabolka. Za večjo odmevnost tega dogodka so poskrbele članice šolskega radija Emi Rom Zupanc, Ademi Advije in Mija Klokočovnik iz 4. c-razreda, ki so preko ozvočenja ob pesmi Čebelar, poslušalce nagovorile  o pomenu zdrave in lokalno pridelane hrane. Dijake, ki so ta dan imeli pouk od doma smo vzpodbudili, da so si pripravili zdrav zajtrk.

Zaradi spremenjenega vsakdana, ki ga je povzročila pandemija, se je duševno zdravje mnogih dijakov poslabšalo, zato smo z razredniki in šolsko svetovalno delavko za dijake pripraviti motivacijske delavnice. Dijakinji Ines Plevčak in Rebeka Kubale, obe iz 4. a-razreda, sta pod mentorstvom prof. Andreje Tanšek pripravili predavanje in pogovor s strokovnjakinjo,  prim. Nušo Konec Juričič, dr. med  in psihologom, gospodom Domnom Kranjem, iz NIJZ-a, o stiskah in težavah mladih, kako jih reševati in kje poiskati strokovno pomoč.

Na svetovni dan zdravja, 7. 4. 2022, smo preko šolskega radia spregovorili o skrbi za mentalno zdravje, zdravih prehranjevalnih navadah, odgovornosti za svoje fizično zdravje in pomembnosti vlaganja v čustveno in duševno počutje. Ob meditativni glasbi smo nekaj minut namenili sproščanju in tehniki pravilnega dihanja ter opozorili na pravilno sedenje. Spregovorili smo o zdravih spalnih navadah in pomembnosti branja knjig, s katerimi obogatimo  besedni zaklad, povečamo koncentracijo in spodbudimo domišljijo. Oddajo je usmerjala prof. Ana-Marija Gračnar.

Profesorji športne vzgoje so dijake dodatno motivirali  k telesni aktivnosti s pripravo šolskega tekmovanja v namiznem tenisu, malem nogometu in v košarki. Dijake so vključevali v različna športna tekmovanja in tako poskrbeli za boljše psihofizično zdravje dijakov in športno-navijaško vzdušje v šoli. Če je bilo potrebno so izvedli uro športne vzgoje v razredu skupaj s profesorico preko Zooma. Nekateri dijaki pa so »trenirali svoje možgane« pri igranju šaha.

Vse šolsko leto smo se trudimo graditi in utrjevati dobre medsebojne odnose z medsebojno pomočjo, razumevanjem in sprejemanjem sočloveka z njegovimi prednostmi in pomanjkljivostmi. Na mednarodni dan strpnosti in prijateljstva so dijaki dodatno razmišljali in ustvarjali na temo: Z drugimi ravnaj, kot si želiš, da bi drugi ravnali s teboj. Dejavnosti je usmerjala prof. Antonija Petričič Šnajder.

Sodelovali smo pri humanitarnih dejavnostih in zbirali oblačila, šolske potrebščine, živila,… pomoči potrebnim v Sloveniji in Ukrajini.

Dijake smo ozaveščali o po pomenu spanja na svetovni dan spanja, 9. 3. 2022, s sloganom Dober spanec, bister um, vse dobro.

V iztekajočem šolskem letu so se epidemiološke razmere zaradi koronavirusa zelo spreminjale. Nenehna prilagajanja so povzročila, da je bilo potrebno dijake obveščati ter spodbujati k izvajanju ukrepov, ki jim niso bila po volji. Na povabilo prof. Polone Konec nam je na Svetovni dan boja proti AIDSu, spregovorila o začetkih epidemije takrat smrtonosnega virusa HIV, Dr. med. Evita Leskovšek. Predstavila nam je posameznike in njihove zgodbe ter osvetlila današnje razmere.

Vedno smo si vzeli čas in vas ozaveščali ter opozarjali na škodljive posledice pretirane uporabe elektronski naprav, alkohola, tobaka in drugih substancah, nepravilnega sedenja, premalo spanja … oziroma navad, ki negativno vplivajo na vaše zdravje.

Na koncu se zahvaljujem vsem dijakom in profesorjem za njihovo prizadevanje pri promociji zdravega načina življenja. Zahvaljujem se tudi ravnateljici, gospe Bernardi Marčeta, ki nas je vedno podpirala pri projektu. Upam, da nam bom naslednje šolsko leto naklonjeno in bomo lahko izvedli čim več različnimi dejavnosti ter tako naredili šolo še bolj ZDRAVO ŠOLO.

Simona Žlof, vodja projekta

no images were found

 

PROJEKT ZDRAVA ŠOLA 

Ekonomska šola Celje je že več kot 10 let aktivna članica Slovenske mreže Zdravih šol, ki promovirajo zdrav način življenja preko uresničevanja 12 CILJEV. Vsako šolsko leto poudarimo področja, ki  predstavljajo RDEČO NIT oz. glavne aktivnosti promoviranja zdravja.

 

12 CILJEV ZDRAVIH ŠOL 

 1. Aktivno podpirati pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da lahko vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeti, za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter odnos med učenci.
 3. Potruditi se, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence vzpodbuditi k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
 5. Izkoristiti vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeti za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeti za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno podpirati zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevati dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevati komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdrave prehrane.
 11. Sodelovati s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 12. Vzpostaviti poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, ki nas podpira pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

  

RDEČE NITI  ali vsebine, ki smo jih poudarili v posameznem šolskem letu so bile: 

 • 2008/09 – Zdravi pod soncem
 • 2009/10 – Odnos – si
 • 2010/11 – Odnos – si
 • 2011/12 – Odnos – si
 • 2012/13 – Odnos-si: Zmanjševanje neenakosti
 • 2013/14 – Medgeneracijsko sodelovanje
 • 2014/15 – Duševno zdravje
 • 2015/16 – Duševno zdravje
 • 2016/17 – Duševno zdravje, prehrana in gibanje
 • 2017/18 – Duševno zdravje, prehrana in gibanje
 • 2018/19 – Duševno zdravje, prehrana in gibanje
 • 2019/20 – Duševno zdravje, prehrana in gibanje
 • 2020/21 – Čas za zdravje je čas za nas

 

IZVAJALCI PROJEKTA ZDRAVA ŠOLA

 Mentorice projekta skozi čas: Polona Konec, Marija Kolenc, Vesna Gubenšek Bezgovšek, Lidija Šober, Darinka Prislan in Simona Žlof so in še izvajajo projekt skupaj z dijaki, učitelji (aktivnimi člani) in zunanjimi izvajalci (NIJZ, Centrom za krepitev zdravja, strokovnjaki s področja zdravja…).

 

DOGAJANJE V SLIKAH SKOZI ČAS

Kako smo skrbeli za boljše zdravje dijakov, učiteljev… si lahko ogledate na priloženih fotografijah.

(Skupno 1.039 obiskov, današnjih obiskov 1)