Kandidat se k poklicni maturi prijavi na tisti šoli oz. organizaciji za izobraževanje odraslih, na katero je bil vpisan v času izobraževanja oz. kjer je končal zadnji letnik, do roka, določenega s koledarjem poklicne mature.
Kandidati s posebnimi potrebami prijavi priložijo izpolnjen obrazec »Uveljavljanje pravic pravic kandidata/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature«.

 

Predprijava k poklicni maturi
poteka na šoli, ki jo obiskuje dijak. Dijaki izpolnijo obrazec in ga najkasneje do 15. novembra oddajo tajniku ŠMK.

 

Prijava k poklicni maturi
Poklicna matura vsako leto poteka v treh rokih, spomladanskem, jesenskem in zimskem. Dijak se lahko prijavi h kateremkoli roku.
Prijavo k poklicni maturi za spomladanski izpitni rok odda kandidat najpozneje 60 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature, prijavo za jesenski izpitni rok najkasneje naslednji dan po objavi rezultatov poklicne mature spomladanskega izpitnega roka, prijavo za zimski izpitni rok pa najkasneje 60 dni pred začetkom opravljanja poklicne mature v zimskem izpitnem roku.
Obrazce za prijavo k poklicni maturi lahko najdete na tej povezavi.

 

Odjava od poklicne mature
Kandidat se lahko pisno odjavi od poklicne mature najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka na šoli, na kateri se je prijavil. Obrazec za odjavo najdete na tej povezavi.
Kandidat se lahko pisno odjavi od posameznega izpita poklicne mature, ki ga opravlja v skladu s 64. in 65. členom Pravilnika o poklicni maturi, najkasneje štiri dni pred začetkom izpitnega roka.
Če se kandidat ne odjavi v roku, določenem v prvem ali drugem odstavku tega člena, in dokazil o upravičenih razlogih ne predloži v rokih, določenih v tretjem in četrtem odstavku tega člena, se šteje, da je izkoristil izpitni rok in se ga pri tem predmetu ne oceni.


Prijave za opravljanje poklicne mature v zimskem roku ( februar 2020 )

Vsi tisti , ki bi želeli opravljati poklicno maturo v zimskem roku ( začne se februarja 2020 ), se morate prijaviti do 5. 12. 2019. Tisti, ki se izobražujete pri odraslih, prijavo oddate prof. Glavnikovi. Tisti, ki pa imate podaljšan status, pa se prijavite pri prof. Sever Punčoh ali pri tajnici poklicne mature – Lilijani Povalej. K opravljanju poklicne mature se prijavite tudi, če še nimate opravljenega zaključnega letnika, saj lahko izpite opravljate še januarja. Če pa izpitov ne boste opravili, vas bomo odjavili od opravljanja poklicne mature.

 

Tajnica poklicne mature

Lilijana Povalej

(Skupno 375 obiskov, današnjih obiskov 1)