POKLICNI TEČAJ – za poklic ekonomski tehnik

Cilj: Poklicna matura

 

Pogoji za vpis

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

–  četrti letnik gimnazije,

–  zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,

–  zaključni letnik poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI).

 

Izobraževanje po programu poklicni tečaj traja eno leto, zaključi pa se s poklicno maturo.

V šolskem letu 2019/2020 se bo izobraževanje po programu poklicnega tečaja začelo

1. oktobra 2019.

 

Prijava za vpis

Do 6. 9. 2019 oz. do zapolnitve mest izpolnjeno prijavnico, z vsemi potrebnimi prilogami, ki so navedene v prijavnici, dostavite v svetovalno služno Ekonomske šole Celje, Gimnazija in srednja šola, Kosovelova ulica 4, 3000 Celje. Več informacij o predmetniku in izbirnih predmetih na poklicni maturi pa lahko dobite na spletni strani naše šole – VSE O ŠOLI, pod rubriko IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI, ali pri svetovalni delavki Barbari Slatenšek na tel. številki: 03 620 02 13 ali barbara.slatensek@escelje.si.

Ob prijavi morajo kandidati predložiti:

  • fotokopijo spričevala 3. in 4. letnika (tisti, ki ste se izobraževali na gimnazijskem ali srednje strokovnem izobraževanju),
  • fotokopijo spričevala 1. in 2. letnika (tisti, ki ste se izobraževali v poklicno-tehniškem izobraževanju).

 

PREDMETNIK 

 

Modul / predmet Število ur na leto
Poslovanje podjetij s projekti 324
Ekonomika 198
Delovanje gospodarstva 288
Materialno knjigovodstvo 136
Finančno knjigovodstvo 102
ODPRTI KURIKUL
Zavarovalne storitve 104
Praktični pouk v šoli 432
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih 76

 

Pogoji za dokončanje izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak pridobiti pozitivno oceno pri vseh zgoraj navedenih modulih. Poleg tega mora opraviti:

  • Obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom,
  • Poklicno maturo.

Poklicna matura obsega:

Obvezni del:

  • Pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • Pisni in ustni izpit iz gospodarstva,
  • Pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • Izdelek oziroma storitev in zagovor.

Dijaku se priznata maturitetna izpita iz splošnoizobraževalnih predmetov, ki so jih opravili na katerikoli srednji šoli (V. stopnja) in opravlja samo dva strokovna predmeta (gospodarstvo in izdelek z zagovorom).

 

(Skupno 1.738 obiskov, današnjih obiskov 1)