Na Ekonomski šoli Celje, Gimnaziji in srednji šoli, bomo v šolskem letu 2020/2021 nadaljevali z izobraževanjem odraslih v naslednjih programih:

• program ekonomska gimnazija (4 letni program)
• program SSI – tehnik varovanja (4 letni program)
• program SSI – ekonomski tehnik (4 letni program)
• progam SPI – trgovec (3 letni program)
• program SPI – administrator (3 letni program)
• program PTI – ekonomski tehnik (2 letni program, nadaljevanje programa administrator ali trgovec. Opomba: če kandidat odda e-predprijavo in ne izpolnjuje pogojev za vpis v program PTI ekonomski tehnik, bo predprijava izbrisana).

Strokovni vidik izobraževanja pokrivajo učitelji Ekonomske šole Celje, Gimnazije in srednje šole. Učitelji so za udeležence izobraževanja odraslih dosegljivi po e-pošti ter v času govorilnih ur, (objava na spletni strani šole).
Po potrebi bomo izvajali tudi tečaje računalništva, računovodstva, pravopisa, tujih jezikov (angleškega in nemškega, s poudarkom na poslovnem komuniciranju), če bo za to dovolj zanimanja.

VPIS V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 2020/2021

E-predprijava za vpis v šol. leto 2020/2021 bo dostopna na povezavi predvidoma od petka, 21. 8. 2020, do zapolnitve prostih mest.

Po uspešno oddani e-predprijavi prejmete na vaš e-naslov povabilo na vpis na naši šoli, prejmete  datum in uro ter kaj potrebujete pri vpisu.

ZA PODALJŠANJE POGODBE PRAV TAKO ODDATE E-PREDPRIJAVO (podaljšanje pogodbe, na aplikaciji desno zgoraj).

VSE, KI BOSTE ODDALI ELEKTRONSKO PREDPRIJAVO ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH OBVEŠČAMO, DA OBVEZNO PREVERJAJTE TUDI VSILJENO POŠTO OZ. SPAM! VSAKEMU, KI ODDA PREDPRIJAVO POŠLJEMO POVABILO K VPISU NA VAŠ E-NASLOV. MOREBITNA VPRAŠANJA NAM POŠLJITE NA odrasli@escelje.si IN NE NA E-NASLOV IZ PREDPRIJAVE.

Vpišete se lahko, če imate:

  • končano OŠ ali
  • če ste že obiskovali kakšno drugo srednjo šolo (prekvalifikacija) je potrebno ob vpisu oddati vlogo za priznavanje,
  • Kdor že ima pridobljeno izobrazbo ekonomski tehnik, se ne more vpisati v SPI – trgovec ali administrator.

Za vpis potrebujete:

• oddano ELEKTRONSKO PREDPRIJAVO, ob vpisu pa predložite:
• spričevala o končani osnovni šoli ali spričevala/obvestila o uspehu vseh letnikov srednje šole (prinesete originale na vpogled in oddate fotokopije),
• osebni dokument z EMŠO številko,
• davčno številko,
• potrdilo o vplačani vpisnini (nakažete na banki ali pošti na šolski TRR SI56 0110 0600 0041 830, referenca SI00 304).

Ob vpisu v izobraževanje vam pripravimo osebni izobraževalni načrt (OIN). OIN je načrt opravljanja obveznosti, načinov in rokov preverjanja znanja oz. opravljanja predmetnih izpitov in določa obveznosti vsakega kandidata. V primeru, da boste predložili spričevala/obvestila predhodnega srednješolskega izobraževanja, vam bomo izdali sklep o priznavanju izpitov. Za priznavanje izpitov morate oddati vlogo, ki si jo lahko natisnete tukaj.
Pogodba o izobraževanju se sklene za čas enega leta. Ob sklenitvi pogodbe prejme udeleženec izobraževanja odraslih potrdilo o vpisu. Potrdilo o vpisu bo veljavno samo, če bo udeleženec izpolnjeval obveznosti, določene v OIN.

OBVEZNOSTI  UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Opravljanje predmetnih izpitov

Izobraževanje odraslih poteka kot samoizobraževanje, zato se predavanja ne izvajajo. Udeleženec izobraževanja ima možnost individualnih in skupinskih konzultacij. Gradivo za posamezne izpite je elektronsko. Do gradiv dostopate z uporabniškim imenom in geslom, ki bo aktivirano po vpisu.

Na izpit se udeleženec izobraževanja prijavi z obrazcem Zapisnik o izpitu (obrazec si lahko natisnete tukaj). Prijavo k izpitu je potrebno oddati do datuma objavljenega v obvestilih za udeležence tekočega meseca za tiste izpite, ki jih želi udeleženec  opravljati v naslednjem mesecu. Ob oddaji prijavnice je potrebno predložiti potrdilo o plačilu izpita.

CENIK STORITEV V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (cenik bo veljal od 21. 8. 2020 dalje)

IZOBRAŽEVANJE CENIK

EKONOMSKA ŠOLA CELJE

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

 

vpisnina/šolnina

150 €

ustni ali pisni izpit

20 €

ustni in pisni izpit

30 €

konzultacije – 1 ura

15 €

POKLICNA MATURA  

 

celotna

120 €

posamezni izpit

30 €

konzultacije – 1 ura

15 €

ZAKLJUČNI IZPIT
celoten

60 €

posamezni  izpit

30 €

konzultacije – 1 ura

15 €

Vse storitve se plačajo na naš TRR SI56 0110 0600 0041 830, referenca SI 00 304. TRR je odprt pri UJP Žalec.

(Skupno 10.633 obiskov, današnjih obiskov 6)